لودر برقی

لودر برقی 

لودر برقی وستا ماشین دوستدار طبیعت که با بالاترین توان در تونل های باریک معادن شرایط عالی را برای کار فراهم میکند