گواهی نامه ها

شرکت وستا ماشین مفتخر به دارا بودن گواهی نامه های بین المللی:

ISO 9001:2015

ISO 10002:2014

ISO 10004:2012